Rouw- en verliesbegeleiding

Een dierbare verliezen kan aanvoelen alsof je een deel van jezelf verliest. Kort na het overlijden ben je vaak druk met het regelen van allerlei praktische zaken. Als in de weken daarna het leven weer door lijkt te gaan en de aandacht van de omgeving langzaam afneemt, kunnen alle emoties je lam leggen. Hoe kun je dit grote verlies ooit verwerken? Kun je ooit nog gelukkig zijn? Hoe geef je invulling aan je leven zonder de nabijheid van je geliefde?

Rouwen is geen vastomlijnd proces. Allerlei emoties kunnen je overspoelen: verwarring, machteloosheid, boosheid, eenzaamheid en onzekerheid. Het verwerken van al die emoties kost veel energie, zowel geestelijk als lichamelijk. Het is belangrijk om de tijd te nemen voor dit intensieve rouwproces en je verdriet te delen.

Een pasklare oplossing bestaat niet en rouwbegeleiding neemt je verlies niet weg. Rouwbegeleiding kan je wel helpen om aan de slag te gaan met je verdriet. Het delen van je ervaringen, gedachten en gevoelens helpen je bij het verwerken van je verlies. Door dit proces samen aan te gaan krijg je weer zelfvertrouwen, kun je stappen vooruit zetten en leer je te leven met het verlies.

William Worden, een Amerikaanse rouwdeskundige, omschreef de vier rouwtaken.

  1. De realiteit van je verlies onder ogen zien. Erkennen dat de ander er niet meer is.
  2. De emotionele pijn aanvaarden en ervaren, als logisch gevolg van je verlies.
  3. Je leven herinrichten na het verlies, je beeld van de toekomst bijstellen.
  4. Het verlies een plaats geven in je leven en op zoek gaan naar nieuwe zin en betekenis.